Ά βοήθειες

Ά βοήθειες

Κάθε Οκτώβρη αρχίζει ο κύκλος εκπαίδευσης της χρονιάς ξεκινώντας από τις Α’ Βοήθειες (45 ώρες). Περιλαμβάνει βασικούς τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας,σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε : – Ασφάλεια διασώστη – θύματος– Έλεγχος ζωτικών