Ά βοήθειες

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα Ά-Βοηθειών

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 Γνωριμία – Παρουσίαση προγράμματος – Ασφάλεια διασώστη. Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 Φαρμακείο – Περιεχόμενο φαρμακείου και ορθή χρήση αυτών – Περιποίηση απλού τραύματος – Σενάρια ασφάλειας. Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 Αεραγωγός – Αερισμός – Ανατομία –

Ά βοήθειες

Κάθε Οκτώβρη αρχίζει ο κύκλος εκπαίδευσης της χρονιάς ξεκινώντας από τις Α’ Βοήθειες (45 ώρες). Περιλαμβάνει βασικούς τομείς προνοσοκομειακής φροντίδας,σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε : – Ασφάλεια διασώστη – θύματος– Έλεγχος ζωτικών