Χωρίς κατηγορία

Ε.Δ.Ο.Κ Μαθήματα Α’ Βοηθειών

Ε.Δ.Ο.Κ Μαθήματα Α’ Βοηθειών Η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.) διοργανώνει για μία ακόμα χρονιά μαθήματα Α΄ Βοηθειών (2021 – 2022).  Έχουν διάρκεια 48 ωρών και πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6:00 – 9:00 μ.μ. Ημέρα έναρξης μαθημάτων Δευτέρα 11/10/2021

Αστική Διάσωση

Ο τρίτος κύκλος Εκπαίδευσης αφορά την Αστική διάσωση (24 ώρες) που χωρίζεται σε: – Διάσωση σε εγκαταστάσεις (π.χ. σε περίπτωση σεισμού) _ 12 ώρες– Διάσωση σε τροχαίο _ 12 ώρες Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ανωτέρω χρησιμοποιείται εξοπλισμός, αντίστοιχος