Συνέντευξη στην εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο

Ο κος Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και η κα Ρούλα Παπαδόγιαννη φιλοξένησαν στην εκπομπή τους Ταξιδεύοντας στον Κόσμο τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Παντελή Καστρινάκη και το μέλος Ευαγγελία Πρίσκα. Στη συνέντευξη αναφέρθηκαν οι δράσεις της Ομάδας, οι εκπαιδεύσεις καθώς και ο κοινωνικός της χαρακτήρας! Για περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη εδώ.

Συνέντευξη στην εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο