Μνημόνιο Συνεργασίας Ιντεραμέρικαν

Την 20/09/2012 υπογράφτηκε ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ τις Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ) και τις Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνημία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής οδός Αγ. Κων/νου 57 και εκπροσωπείται στο παρόν νόμιμα από τους κ.κ. Γεώργιο Βαλαή και Δημήτριο Δέμη καλούμενη στο εξής και »INTERAMERICAN».

Σκοπός του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι η ΕΚΤΑΚΤΗ διεπιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Ε.Δ.Ο.Κ. και του Κέντρου Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN για τον καλύτερο συντονισμό παροχής υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών σε ομάδες σε έκτακτη ανάγκη η κίνδυνο.

Αφήστε μια απάντηση

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.